About Rogpa
록빠는
공지사항
게시물 검색
번호 제목 작성자 날짜 조회수
6 [기사] 오마이뉴스     빼마 2005-01-06 3014
5 [기사] 조선일보/독립위한행군600km     빼마 2005-01-06 3189
4 [긴급]사형위기에 몰린 티베트 승려 텐진데렉 린포체     빼마 2004-12-17 3148
3 [기사] 중앙일보/국토 종단 2     소리* 2004-12-12 3338
2 [기사] 한겨레21/빼마와잠양을위한 음악회 1     빼마 2004-12-13 2886
<< < 열린11페이지
Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.