Community
커뮤니티
록빠 갤러리

금요일 소풍

티벳록빠           조회수 2,628
2017.10.06 20:35


오늘, 아이들과 함께 달라이라마사원에 소풍을 다녀왔습니다.​​

 

500e7fe70597e92df423f51727547bca_1507289

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.