About Rogpa
록빠는
연차 보고서
게시물 검색
번호 제목 작성자 날짜 조회수
15 2022 연차보고서 (연간기부금모금액및활용실적명세서)     첨부파일   티벳록빠 2023-02-16 24
14 2021 연차보고서 (기부금모금액 활용실적 명세서)     첨부파일   티벳록빠 2022-03-17 209
13 2018' 연차보고서 (기부금명세서 활용실적 명세서)     첨부파일   티벳록빠 2019-05-18 691
12 2017' 연차보고서 (기부금모금액 활용실적 명세서)     첨부파일   티벳록빠 2018-03-26 1058
11 2020 연차보고서 (기부금모금액 활용실적 명세서)     첨부파일   티벳록빠 2021-03-02 409
10 2019 연차보고서 (기부금모금액 활용실적 명세서)     첨부파일   티벳록빠 2020-04-02 566
9 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서_2016     첨부파일   티벳록빠 2017-12-20 1073
8 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서_2015     첨부파일   티벳록빠 2017-12-20 1013
7 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서_2014     첨부파일   티벳록빠 2017-12-20 1037
6 2016 록빠 연차보고서     첨부파일   티벳록빠 2017-04-04 1295
5 2015 록빠 연차 보고서     첨부파일   티벳록빠 2016-06-20 1880
4 2014 록빠 연차 보고서     첨부파일   티벳록빠 2016-06-20 1631
3 2013 록빠 연차 보고서     첨부파일   티벳록빠 2016-06-20 1597
2 2012 록빠 연차 보고서     첨부파일   티벳록빠 2016-06-20 1680
1 2011 록빠 연차 보고서     첨부파일   티벳록빠 2016-06-20 2253
Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.